Gamle Stavanger

Stavanger

Stavanger ligger i Rogaland fylke på sør-vest landet. Byen er Norges "oljehovedstad". Flere av landets største oljeselskaper har hovedkontoret i Stavanger (bl.a på Forus). Statoil og Oljedirektoratet har sete i byen. Byen fikk kjøpstadsrettigheter i 1425. Først på begynnelsen av 1800-tallet kom imidlertid den store veksten. Dette skyldtes et rikt sildefiske og skipsfart. Siden blomstret brislingindustrien og Rosenberg Verft bygget noen av Norges største tankbåter.

Domkirken

Stavanger er Norges fjerde største by og har ca 132.000 innbyggere. Byen har likevel bevart en del av småbyens skjarm. Særlig godt ser vi dette i Gamle Stavanger.

Kielland

I sentrum er det Stavanger Domkirke fra 1125, Breiavatnet og havnen med torget som dominerer bybildet. Stavanger ligger på Nord-Jæren. Om sommeren bugner torget med frukt og grønnsaker fra Ryfylke og Jæren. Byens store dikter, Alexander Kielland, står på sin sokkel på torget og speider ut over havnen.

Sjoehus

Stavanger har fylkesadministrasjon og universitet (Universitetet i Stavanger). Byen er også et kommunikasjonssenter med lufthavnen på Sola og er endestasjon for Sørlandsbanen. Europavei E-39 går gjennom byen. Mellom Stavanger og nabobyen Sandnes går E-39 over i en firefelts motorvei.

Her finner du flere bilder fra Stavanger og omegn.